Volby 2013

Môj domov

Výsledky práce

Dosiahli sme výsledky, ktoré nás právom posúvajú na priečky najúspešnejších samospráv Slovenska. V programovacom období 2007-2013 sme z európskych fondov pre mesto zabezpečili viac než 20 mil. €. Väčšinu týchto peňazí sme získali v posledných dvoch rokoch. Zaujala ma správa z denníka Korzár, ktorý uviedol, že Košice ( 234 tis. obyvateľov),  získali za to isté obdobie z eurofondov sumu 50 mil. eúr.  Mimo eurofondov sme samozrejme realizovali výstavbu mesta aj z vlastných zdrojov – z rozpočtu mesta. Pozrime sa trošku podrobnejšie na úspešné projekty, ktoré sme realizovali vo volebnom období 2006-2010.

Ukončili sme nasledujúce investície (pri kliknutí na názov akcie sa Vám zobrazí podrobnejší popis z www.moldava.sk)
                                                                                 
V súčasnosti prebiehajú práce na týchto akciách:

Máme pripravené aj ďalšie významné investície v meste. Niektoré z nich sú už schválené, ale ešte sme sa nedostali do štádia realizácie, niektoré sú podané, alebo v príprave čakajúc na vhodnú výzvu z eurofondov, alebo na vhodnú príležitosť, keď finančná situácia mesta dovolí investíciu riešiť. Ďalšie schválené projekty a investičné akcie sú nasledujúce:

 
 
 
Podali sme aj ďalšie projekty, ale zatiaľ nemáme k dispozícii výsledok hodnotenia projektov:
 
 

Máme aj také projekty, ktoré chceme podať v blízkej budúcnosti, máme pripravené štúdie, a v niektorých prípadoch aj realizačné projekty úplne pripravené na podanie pri vhodnej výzve.

 
 

Myslím si, že v tomto volebnom období sme realizovali maximum projektov v rámci  možností rozpočtu mesta. Väčšina projektov Európskej únie si vyžaduje kofinancovanie vo výške 5%. Tieto peniaze sme museli zabezpečovať z rozpočtu mesta priamo, alebo cestou úveru.

Viem, že v obyvateľoch mesta vznikla aj otázka, prečo je v súčasnosti tak veľa projektov, či sme riešenie týchto otázok nenechali cielene na koniec volebného obdobia. Nie je to tak. Tí, ktorí poznajú spôsob fungovania štrukturálnych fondov, cez ktoré sa môžeme uchádzať o európske peniaze na riešenie našich problémov, vedia, že projekty sa môžu podávať len vtedy, ak ministerstvá vypíšu vhodné výzvy. Bolo všeobecne veľkým problémom Slovenska, že výzvy jednotlivých operačných programov boli napriek dávno schválenému Národnému strategickému referenčnému rámcu vypisované neskoro. To ale vôbec neznamená, že by sme naše projekty, investície vykonávali bez koncepcie, chaoticky. Mestské zastupiteľstvo schválilo Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Moldava n/B do roku 2015, ktorý dlhodobo určil smerovanie rozvoja mesta. Do dnešného dňa sme PHSR do veľkej miery splnili, ale samozrejme sú aj také projekty, ktoré budeme chcieť realizovať ešte v budúcnosti.

V našom meste sme volili princíp otvorenosti a transparentnosti. Zabezpečili sme možnosť priamej účasti občanov na správe vecí verejných. Už viac ako desať rokov vysielame zasadnutia Mestského zastupiteľstva v priamom prenose aj do káblu v sieti UPC, aj z vysielača S-Team umiestneného na kopci. Toto vysielanie je dokonca sledovateľné aj v 25 obciach okolia Moldavy. Na každom zasadnutí Zastupiteľstva mesta vytvárame priestor na to, aby občania, ktorí na zasadnutie prídu mohli povedať svoje postrehy, sťažnosti, žiadosti tak, že sa to dostane do zápisnice Zastupiteľstva a je to povedané verejne pred poslancami, dokonca cez televízny prenos aj pred širokou verejnosťou mesta a okolia. Na web-stránke mesta prevádzkujeme úplne voľné fórum, kde môže každý povedať to, čo mu leží na srdci, svoje námety, kritiku, postrehy.