Volby 2013

Beseda zo štúdia zo dňa 16. januára 2012. 2. časť