Volby 2013

Beseda zo štúdia dňa 10.4.2012, 1.časť