Volby 2013

Odovzdanie pomoci pre ťažko postihnuté dieťa