Volby 2013

Investície v Moldave, Odovzdanie detských ihrísk / 20100906 / Studio 7S