Volby 2013

Mimoriadne zasadnutie MZ, Mestský deň študentstva / 20091130 / Studio 7S