Volby 2013

90 rokov moldavsköho futbalu, Odovzd8vanie projektov/ 20091012 / Studio 7S