Volby 2013

Európska únia - podpis Dohovoru starostov / 20090216 / Studio 7S