Volby 2013

Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, MsÚ / 20090202 / Studio 7S