Volby 2013

XIX. Riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva / 20081124 / Studio 7S