Volby 2013

Stretnutie so zástupcami mesta Erdőbénye (MR) / 20081118 / Studio 7S