Volby 2013

Európske zoskupenie územnej samosprávy, Inkubátor / 20081110 / Studio 7S