Volby 2013

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva, Inkubátor / 20080929 / Studio 7S