Volby 2013

XIV. Riadne zasadanie Mestského zastupiteľstva / 20080616 / Studio 7S