Volby 2013

Pracovné stretnutie, Podnikateľský inkubátor / 20080225 / Studio 7S