Volby 2013

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, prezentácia, MsKS / 20080317 / Studio 7S