Volby 2013

Pracovné stretnutie, Podnikateľský inkubátor / 20071217 / Studio 7S