Volby 2013

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov, Brüssel / 20071203 / Studio 7S