Volby 2013

Zasadnutie slov.-maď. zmiešanej komisie, Kassa / 20071015 / Studio 7S