Volby 2013

Primátor na konferencii ISSS- Hradec Králové /20070410 / Studio 7S