Volby 2013

Odovzdávanie zdravotného strediska, Zasadnutie Snemu ZMOÚB / 20070129 / Studio 7S