Volby 2013

Verejná správa

 

 • Do verejnej správy som vstúpil hneď po revolúcii v roku 1989. V období kooptácií (apríl – december 1990) som bol členom Rady MsNV v Moldave nad Bodvou na základe vtedy platných pravidiel, keď sa ľudia nevyberali voľbami ale dohodou politických a spoločenských subjektov rozhodnutím tzv.okrúhleho stola.
 • V novembri 1990 som kandidoval na post primátora mesta za stranu Spolužitie a voľby som vyhral.
 • Od 1. decembra 1990 vykonávam funkciu primátora mesta – v súčasnosti šieste volebné obdobie za sebou.
 • Od roku 1991 do roku 2011 som bol členom Predsedníctva ZMOS, v súčasnosti som členom Rady ZMOS.
 • V ZMOS som do roku 2011 vykonával funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky, po zlúčení so sekciou finančnou som členom tejto sekcie.
 • Od roku 1993 vykonávam funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy.
 • Do 2002 som bol predsedom Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti jeho podpredseda. Bolo obdobie – v čase Mečiarových vlád – keď sme funkciu predsedu Karpatského euroregiónu vykonávali súčasne traja – Rudolf Bauer, vtedy primátor Košíc, Eduard Ivančo, primátor Medzilaboriec a ja. Bola to určitá forma sebaobrany voči politike vtedajšej vlády. V roku 2002 som predsedníctvo KER ponúkol opäť Rudolfovi Bauerovi, predsedovi Košického samosprávneho kraja.
 • Z poverenia MZ som členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde zastupujem mesto
 • Z poverenia Predsedníctva ZMOS som členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde zastupujem ZMOS
 •  Od r. 2001 do r. 2009 som bol zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. V prvom volebnom období 2001-2006 som bol predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK, v druhom volebnom období som spolupredsedom poslaneckého klubu SMER-SMK-Nezávislí. V rokoch 2001-2009 som bol predsedom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva KSK
 • V rokoch 2003-2011 som bol členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR
 • V rokoch 2003-2011 som bol členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce pri MVaRR SR
 •  Od roku 2003 som bol členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku, od roku 2007 som členom Komisie pre štandardy
 • Od roku 2007 som z poverenia Mestského zastupiteľstva Moldavy n/B členom Predstavenstva Moldava park, a.s.
 • Od roku 2007 do roku 2009 som bol z poverenia Zastupiteľstva KSK členom Predstavenstva Interhotely a.s.
 • Od roku 2007 som na základe rozhodnutia Rady ZMOS riadnym členom Výboru regiónov, poradného orgánu Európskeho parlamentu zloženého zo zástupcov samospráv Európskej únie. Slovenská republika má vo Výbore regiónov 9 členov piatich predsedov samosprávnych krajov a štyroch primátorov. Miestnu samosprávu zastupujem vo VR spoločne s primátorom Bratislavy Milanom Ftáčnikom, primátorom Košíc Richardom Rašim a primátorom Štúrova Jánom Oravcom. V súčasnosti som členom Komisie pre územnú súdržnosť COTER, a Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku.
 • V roku 2008 som v na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bruseli podpísal tzv. Dohovor starostov, ktorým sme sa zaviazali, že do roku 2020 znížime emisie CO2 o 20% zvýšením využívania alternatívnych zdrojov energie. Tým sa mesto Moldava medzi najprogresívnejšie mestá Európy ohľadom ochrany životného prostredia. Zo Slovenska ešte tento Dohovor podpísalo mesto Nitra. Nami spracovaný akčný plán dodržiavania záväzkov bol Bruselom schválený.