Volby 2013

Profesný životopis

 

 • Meno a priezvisko: Ing. István Zachariaš
 • Dátum a miesto narodenia: 20. 2. 1953, Košice
 • Bydlisko: 045 01 Moldava nad Bodvou, Záhradná 68
 • Zamestnanie: Mestský úrad, 045 52 Moldava nad Bodvou, Školská 2
 • tel.:  00421 911 572720 
 • e-mail: zacharias.istvan@moldava.sk
 • web-stránka: www.istvanzacharias.eu
 • funkcia: Primátor mesta
 • Dosiahnuté vzdelanie:
  • Elektrotechnická fakulta ČVUT Praha,
   odbor Elektronické počítače, v rokoch 1972 - 1977
  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach,
   odbor Oznamovacia technika, v rokoch 1968 - 1972.
  • Základná škola v Moldave nad Bodvou, v rokoch 1959 - 1968
 • Priebeh zamestnania:
  • Od roku 2013 som podpredsedom Košického samosprávneho kraja 
  • Od roku 1990 do roku 2014 som bol primátorom mesta Moldava nad Bodvou.
  • V rokoch 1985 až 1990 som pracoval vo fy. INORGA Košice ako vedúci výpočtového strediska.
  • V rokoch 1977 až 1985 som pracoval v Cementárni Turňa na sálovom riadiacom počítači SIEMENS 305 pri riadení procesu výroby.
 • Členstvo v inštitúciách a funkcie:
  • Od roku 1991 do roku 2010 som bol členom Predsedníctva ZMOS, od roku 1991 do roku 2014 členom Rady ZMOS.
  • V ZMOS som vykonával funkciu predsedu sekcie informatiky a štatistiky.
  • Od roku 1991 do roku 2014 som vykonával funkciu predsedu Združenia miest a obcí Košice-okolie
  • Od roku 1993 do roku 2015 som vykonával funkciu predsedu Združenia miest a obcí Údolia Bodvy.
  • Do 2002 predseda Združenia Región Karpaty, t.zn. slovenskej časti Karpatského Euroregiónu, v súčasnosti jeho podpredseda
  • Z poverenia MZ som bol do roku 2014 členom predstavenstva TEHO, a.s. Moldava n/B, kde som zastupoval mesto
  • Od roku 1999 do roku 2010 som bol členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK, od roku 2006 do roku 2010 som bol podpredsedom SMK pre verejnú správu. Od roku 2011 som bol zvolený za predsedu Krajskej rady SMK Košice
  • Od roku 2004 som bol z poverenia ZMOS pozorovateľom Monitorovacieho výboru Programu slov.-maď. cezhraničnej spolupráce, v súčasnosti od roku 2013 z poverenia KSK jeho riadnym členom  
  • Z poverenia Predsedníctva ZMOS som bol členom predstavenstva ISOMI, a.s., kde som zastupoval ZMOS do roku 2011
  •  Od r. 2001 do r. 2009 som bol zvolený za poslanca Košického samosprávneho kraja. V prvom volebnom období 2001-2006 som bol predsedom poslaneckého klubu SMK-ANO-SDKÚ-SMER zastupiteľstva KSK, v druhom volebnom období som spolupredsedom poslaneckého klubu SMER-SMK-Nezávislí. Od roku 2001 som bol predsedom Komisie cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva KSK
  • V rokoch 2002 -2008 som bol členom kuratória Duna TV
  • V rokoch 2002-2007 som bol členom Redakčnej rady Új Szó
  •  V rokoch 2003-2010 som bol členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky národnostných menšín pri MZV SR
  • V rokoch 2003-2010 som bol členom Medzivládnej slovensko-maďarskej zmiešanej komisie pre otázky cezhraničnej spolupráce pri MVaRR SR
  •  Od roku 2003 som bol členom dvoch tematických komisií Rady vlády SR pre informatiku, od roku 2007 do roku 2010 som bol členom Komisie pre štandardy
  • V rokoch 2003-2008 som bol členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch
  • Od roku 2007 som z poverenia Mestského zastupiteľstva Moldavy n/B členom Predstavenstva Moldava park, a.s.
  • Od roku 2007 do roku 2014 som bol z poverenia Zastupiteľstva KSK členom Predstavenstva Interhotel Košice a.s.
  • V rokoch 2007-2015 som bol z poverenia ZMOS riadnym členom Výboru regiónov v Bruseli. Od roku 2015 som členom Výboru regiónov v Bruseli ako zástupca Košického samosprávneho kraja. Som členom Komisie pre územnú súdržnosť COTER, a Komisie pre životné prostredie, klimatické zmeny a energetiku ENVE.
  • Vo voľbách do samosprávnych orgánov vyšších územných celkov v roku 2013 som bol zvolený za poslanca KSK, na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva KSK dňa 9.12.2013 za podpredsedu KSK
 • Jazykové znalosti:
  • Aktívne: maďarčina
  • Pasívne: nemčina, angličtina
 • Uznania, ocenenia
  • V roku 2015 Rytiersky kríž  Radu za zásluhy Maďarska,  štátne vyznamenanie Maďarska venované prezidentom Maďarska Jánosom Áderom, 15.3.2015 Generálny konzulát Maďarska v Košiciach 
  • V roku 2012 – na kongrese ITAPA som bol v súťaži „Zlatý erb 2012“ ocenený špeciálnou cenou pre osobnosť za dlhoročný prínos v oblasti budovania eGovernmentu v slovenských samosprávach
  • V roku 2006 som bol na VI. Celosvetovom kongrese maďarských starostov ocenený Striebornou reťazou starostov, ktorú kuratórium udeľuje každé dva roky za prácu vykonanú pri rozvoji spoločenstva jednému starostovi z Maďarska a jednému starostovi mimo územia Maďarskej republiky
  • V roku 2006 – Cena ITAPA za projekt „Komplexná informatizácia obcí údolia Bodvy“
·         Počítačové znalosti
– odborník - vyštudovaný v odbore počítače:
Microsoft PowerPoint – pokročilá úroveň
Microsoft Excel – pokročilá úroveň
Microsoft Word – pokročilá úroveň
MS Access – pokročilá úroveň
MS Windows – pokročilá úroveň
Internet - pokročilá úroveň
 
·         Vodičský preukaz:
Kategória B 
 
V Moldave nad Bodvou, dňa 21.3.2015
 
 

Pripojené média