Volby 2013

Politika

 

  • V politike som začínal vlastne už prácou v Csemadoku. Aj ja som patril medzi tých ktorí do Csemadoku vstúpili hlavne preto, lebo tu sa robila určitá opozičná politika voči vtedajšiemu zriadeniu, na podujatiach sa hovorilo nielen o kultúre, ale aj o našich predstavách o budúcne, o demokracii. Bolo zákonité, že veľmi veľa ľudí, ktorí boli na Kultúrnom zväze maďarských pracujúcich – Csemadoku odchovaní, okamžite v roku 1989 vstúpili do politiky a zohrávali rozhodujúce úlohy.
  • V roku 1978 po návrate zo štúdií som v Moldave založil Klub Márton Csombor Szepsiho, kde sme formou prednášok zaujímavých hostí prinášali záujemcom nové myšlienky.
  • Od roku 1979 som niekoľko rokov vykonával funkciu Predsedu Miestnej organizácie Csemadoku v Moldave. Dodnes som podpredsedom Okresného výboru Csemadoku Košice-okolie.
  • V rokoch 1980 až 1990 sme organizovali aj vzdelávacie tábory v Novej Stráži pri Komárne a hlavne v drienovských kúpeľoch. Tieto letné týždenné aktivity boli veľmi obľubené medzi mladými ľuďmi, ale do táborov chodili stanovať aj celé rodiny a takouto formou vzdelávania a aktívneho odpočinku riešili aj svoje dovolenky. V roku 1989 stanovalo v drienoveckých kúpeľoch viac než 600 ľudí. Tieto letné akadémie pretrvávajú dodnes – v súčasnosti ich okresná organizácia Csemadoku so sídlom v Moldave organizuje každoročne v Jasove
  • V roku 1990 som vstúpil do politickej strany Spolužitie. Celá moja ďalšia politická kariéra a činnosť je spätá s týmto politickým subjektom, resp. od roku 1998, keď sa tri maďarské politické subjekty zlúčili do Strany maďarskej koalície, odvtedy som vždy kandidoval a pracoval v mene SMK.
  • Od roku 1999 do roku 2010 som bol členom Republikového Predsedníctva SMK, od roku 2003 predseda Rady verejnej správy SMK, od roku 2006 do roku 2010 som vykonával funkciu podpredsedu SMK pre verejnú správu
  • V rokoch 2002 -2008 som bol z poverenia Predsedníctva SMK členom kuratória Duna TV
  • V rokoch 2002-2007 som bol z poverenia Predsedníctva SMK členom Redakčnej rady Új Szó
  • V rokoch 2003-2008 som bol z poverenia Predsedníctva SMK členom poradného orgánu Ministerstva informatizácie MR, ktorý sa zaoberá rozvojom informatizácie maďarských spoločenstiev v susedných štátoch
  •