Volby 2013

Zasadnutie Združenia miest a obcí údolia Bodvy (ZMOÚB), dňa 21.5.2013