Volby 2013

Zasadnutie Medzinárodnej rady Euroregiónu Karpaty, Nyíregyháza, dňa 14.2.2014