Volby 2013

Zasadnutie komisie ENVE Výboru regiónov v Bruseli dňa 24.4.2013