Volby 2013

Zasadnutie komisie COTER Výboru regiónov v Dunkerque, v dňoch 11. a 12.7.2013