Volby 2013

Zasadnutie komisie COTER Výboru regiónov , Brusel, dňa 17.12.2013