Volby 2013

XVI. Dni Moldavy, XIV. ročník Pohára Bodvy, 30.6.2012