XVI. Dni Moldavy, Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, 29.6.2012 | István Zachariaš
Volby 2013

XVI. Dni Moldavy, Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva, 29.6.2012