Volby 2013

Vysvätenie školského zvona na dvore ZŠ a Gymnázia s vyuč.jazykom maďarským, dňa 27.mája 2013