Výročná schôdza Csemadoku v Debradi, dňa 2.3.2012 | István Zachariaš
Volby 2013

Výročná schôdza Csemadoku v Debradi, dňa 2.3.2012