Volby 2013

Spomienková slávnosť na obete II.svetovej vojny pri pamätnej tabuli v cintoríne, dňa 10.5.2015