Volby 2013

Rokovanie Komisie ENVE Výboru regiónov, Brusel, 30.11.2011