Volby 2013

Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli v dňoch 3.-4.5.2012