Volby 2013

Ocenenie študentov pri príležitosti Medzinárodného dňa študenstva, dňa 23.11.2012