Volby 2013

23. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Moldave n/B, dňa 20.6.2013