Volby 2013

Dom slovenských regiónov

 

Logo Domu slovenských regiónov

 

                                            

Sídlo  zastúpenia KSK v Bruseli                                                                                                        

                                                                                               

                                                        

V Bruseli, hlavnom meste Európy, neďaleko Európskeho parlamentu, v tesnej blízkosti hlavných európskych inštitúcií, nájdete sídlo slovenských regiónov (DSR). Je to dielo slovenských regiónov a jeho výnomočnosť je práve v tom, že je budovaný zdola nahor, teda rozhodnutím a s podporou samotných regiónov, nie štátu.O podobnú iniciatívu sa v Bruseli usilovalo viacero krajín, avšak neúspešne. Pod jednou strechou v budove na Square de Meeus 1, tak sídlia  slovenské regióny a aj tu platí staré známe ”v jednote je sila”.
 
Iniciátorom, koordinátorom a vedúcim partnerom celého projektu bol Košický samosprávny kraj, ktorý prevzal na seba zodpovednosť za administratívne zabezpečenie a fungovanie DSR.  Košický samosprávny kraj inicioval v decembri 2004 podpísanie bilaterálnych dohôd s ostatnými VÚC na Slovensku a následne uzatvoril zmluvu o prenájme kancelárskych priestorov na ploche 415 m2 s belgickým prenajímateľom. Slávnostné otvorenie sa konalo 26. mája 2005. V roku 2011 sa DSr presťahovalo do nových preistorov na Square de Meeus 1. Vďaka jednotlivým regionálnym zástupcom má Dom slovenských regiónov v Bruseli povesť perspektívneho a dynamického partnera. Regióny majú k dispozícií osem kancelárií, spoločné priestory a zasadačku na prijímanie návštev.
Presadiť sa v metropole Belgicka nie je jednoduché. Vyžaduje si to aktívny prístup regiónu, budovanie dobrého mena, kreatívnosť, obrovskú pracovnú nasadenosť, komunikatívnosť v podobe dennodenného lobbingu, zapájanie sa do partnerských sietí a združení. Ide o konkurenčné prostredie (viac ako 300 zástupcov regiónov) a presadí sa iba ten lepší. Kraje majú svojich regionálnych zástupcov a každý zástupca má svoju stratégiu a napĺňa ciele toho ktorého regiónu. Základným zmyslom je presadzovať záujmy regiónu v Bruseli a naopak odovzdať informácie z jednotlivých rokovaní, zasadnutí a pracovných stretnutí späť do domáceho regiónu. Týmto spôsobom sa zvýši informovanosť krajov, miest a obcí o politikách a programoch EÚ. V Bruseli existuje množstvo grantových schém, iniciatív a možností zapájať sa do rôznych regionálnch partnerstiev. Vzhľadom k tomu, že sa ako stály člen Výboru regiónov zúčastňujem plenárnych zasadnutí a rokovaní komisií, informujem sa aj v Dome slovensých regiónov u nášho zástupcu o aktuálnych výzvach, partner search a novinkách, ktoré prináša Brusel. Môžem Vám vrelo odporúčať, aby ste sa pri návšteve Bruselu obrátili na zástupcu kraja. Človek sa potom necíti v takom obrovsko kolose inštitúcií absolútne sám. V Dome slovenských regiónov pracujú mladí a šikovní ľudia, ktorí Vám ochotne pomôžu zorientovať sa – tak v priestore ako aj v odborných veciach.

 

Zastúpenie Košického karja
Martin Mojžiš 
Liaison Office of Košice Region
House of Slovak Regions 
Square de Meeus 1 
B-1000 Brussels
Tel:       +32 2 741 82 71
GSM:   +32 478 631 101
Fax:      +32 2 742 07 91
Email: kosice@skregions.eu
 
 Zastúpenie Bratislavského kraja
Marek Dvorský
Bratislava Region Brussels Office 
Rue Breydel 40
B-1040 Brussels
Tel:       +32 2 741 82 72
Fax:      +32 2 742 07 91
e-mail: bratislava@skregions.eu

Zastúpenie Nitrianskeho kraja

Tomáš Szlavik
Nitra Region Brussels Office
House of Slovak Regions
Avenue de Cortenbergh 89, Box 3
B-1000 Brussels
Tel:      +32 2 741 82 74
GSM:   +32 486 755 917
Fax:     +32 2 732 96 73
Email: nitra@skregions.eu
 
Zastúpenie Prešovského kraja
Natália Tarasovová
Prešov Region Brussels Office
Square de Meeus 1 
B-1000 Brussels
Email:  presov@skregions.eu