Volby 2013

Zasadnutie komisie COTER Výboru regiónov v Rige, v dňoch 12. a 13. mája 2015

  • 14. máj 2015

 V dňoch 12. a 13.mája 2015 som sa v hlavnom meste Lotyšska Rige zúčastnil rokovania komisie COTER Výboru regiónov pre územnú súdržnosť a konferencie poriadanej mestom Riga na tému „Integrované riešenia pre mobilitu a rozvoj miest vo funkčných mestských oblastiach“. Pozrite si pozvánku na zasadnutie.  

 Počas rokovania komisie v prvý deň stretnutia sme prorokovali dve stanoviská komisie:
 
·         Výsledok rokovaní o partnerských dohodách a operačných programoch
·         Finančné nástroje na podporu územného rozvoja
 
Poobede sme sa zúčastnili exkurzie v dopravnom podniku mesta Riga, kde nám predstavili spôsob zavádzania nových technológií a moderných trendov v organizovaní hromadnej dopravy mesta. Bolo to veľmi zaujímavé a poučné.
Počas druhého dňa stretnutia sa konala konferencia za účasti členov komisie COTER, zástupcov mesta a regiónu Riga a ďalších hostí z Bruselu, aj miestnych záujemcov. Program konferencie tiež nájdete v pozvánke.
 
Pokiaľ by ste mali záujem o podrobnosti prerokúvaných materiálov, nájdete ich na stránke Výboru regiónov tu. Chcem pripomenúť, že jazyk materiálov sa dá prepnúť v hlavičke web-stránky.
 
Počas voľného času som mal možnosť pozrieť si aj niekoľko pamätihodností tohto krásneho historického mesta Lotyšska, kde centrum mesta odráža dávnu bohatosť tohto severského obchodného centra, ale aj cieľavedomú renováciu zanedbaných budov pomocou fondov EÚ. Riga má v súčasnosti nad 700 tis. obyvateľov. Pretože mi bolo ľúto vymazať niektoré fotky a nezmestili sa do jednej zložky web-stránky, pozrite si ich v súbore I. a aj v súbore II.