Volby 2013

Rozhovor v Samosprávnych pohľadoch (Önkormányzati Szemle) č.I/2015

  • 28. máj 2015

 Nedávno vyšlo prvé tohtoročné číslo  Samosprávnych pohľadov (Önkormányzati szemle), ktoré Občianske združenie Pro Civis vydáva v maďarskom jazyku. V tomto čísle sa ma redaktorka Neszméri Gyurkovics Róza pýtala na fungovanie Výboru regiónov v Bruseli, na fungovanie a ciele Európskeho zoskupenia územnej samosprávy (EZÚS) Via Carpatia, ktoré bolo založené Košickým samosprávnym krajom a Župou Borsod-Abaúj-Zemplén na maďarskej strane, na možnosti regionálnych samospráv v novom negociačnom období EÚ, ako aj cieľoch a plánoch Košického samosprávneho kraja do budúcna.  V priloženom médiu si môžete pozrieť moje odpovede na položené otázky. Ak otvoríte webovú stránku www.onkormanyzas.sk môžete sa dozvedieť veľa zaujímavostí zo života samsoprávy, a tu si môžete prečítať mimo iného aj celé súčasné a aj minulé vydania občasníka Samosprávne pohľady (Önkormányzati szemle).

Pripojené média