Volby 2013

Konferencia o Tise, Szolnok (Maďarsko), dňa 18.6.2015

  • 20. jún 2015

 Dňa 18.júna 2015 som sa v maďarskom Szolnoku, sídle župy Jász-Nagykun-Szolnok  zúčastnil medzinárodnej konferencie o spolupráci v povodí Tisy. Cieľom konferencie bolo zistiť možnosti spolupráce v otázkach života ľudí v povodí Tisy medzi župami Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska  a podpísať spoločné memorandum o plánovanej spolupráci. Spoločne s riaditeľkou EGTC Via Carpatia p. Julianou Orbán Máté sme na konferencii v rámci prezentácie predstavili spoluprácu medzi KSK a župou B-A-Z so sídlom v Miškovci, ciele EGTC v plánovaní európskeho dopravného koridoru Via Carpatia, spájajúceho Baltské more s Egejským morom, ako aj o snahe o založenie fondu malých projektov, ktorý má za cieľ dopomôcť inštitúciám v oboch župách v príprave a realizácii projektov pomocou financovania z EÚ. Po odznelých prednáškach sme zástupcovia jednotlivých žúp podpísali Memorandum o spolupráci. Tu si môžete pozrieť článok v župných novinách Župy Jász-Nagykun-Szolnok  (v maďarčine) a tu zase informáciu o konferencii na oficiálnej web-stránke župy, kde si môžete pozrieť obrázky prednášok, ako aj fotogalériu z konferencie.