Volby 2013

Deň tolerancie

  • 23. október 2010

Dňa 21. októbra, vo štvrtok, školy nášho mesta zorganizovali vo veľkej sále MsKS program pod názvom Deň tolerancie. Zúčastnili sa ho žiaci Špeciálnej školy, oboch Základných škôl s vyuč. jazykom slovenským a  Základnej školy a Gymnázia s vyuč. jazykom maďarským. Vo svojom otváracom príhovore som vyjadril nádej, že naše deti sa pojem tolerancia už nebudú musieť učiť, už ho budú vedieť žiť v každodennom živote. Nie to je dôležité, aby sa naučili pojem definovať, vysvetliť, ale to, aby sa život v tolerancii stal ich prirodzeným prostredím, aby žiť tolerantne jeden voči druhému bolo pre človeka tak prirodzené, ako dýchať. Program detí bol toho živým príkladom a záverečná spoločná pieseň viacerým vohnala slzy do očí. Ďakujem aj v mene ostatných divákov riaditeľkám a pedagógom všetkých škôl, žiakom, ako aj riaditeľke a pracovníčkam MsKS za krásny večer. Verím, že aj týmto programom sa v meste uchytilo zasiate semienko tolerancie a že sa začne postupne rozvíjať.


Súvisiace obrázky