Volby 2013

116. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov, Brusel, 10. - 11.2.2016

  • 14. február 2016

V dňoch 10. až 11. februára 2016 som sa v Bruseli zúčastnil 116. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov, ktoré sa konalo v hlavnej zasadačke v budove Hemicycle Európskeho parlamentu. Pozvánku na zasadnutie si môžete prečítať tu. Pred Plenárnou schôdzou sa na pozvanie slovenskej delegácie konalo spoločné zasadnutie Slovenskej a Českej národnej delegácie v nových priestoroch troch slovenských regiónov, a to košického, bratislavského a prešovského regiónu, kde koordinovali náš postup v otázke rezolúcie o ohrození schengenského priestoru EÚ bez hraníc, pretože na tejto plenárnej schôdzi sa pomerne ostro diskutovalo a hlasovalo o rezolúcii VR na túto tému. Pripojili sme sa k pozmeňovacím návrhom maďarskej delegácie, a na počudovanie pri hlasovaní naše návrhy o potrebe zachovania kresťanských hodnôt v Európe aj boli odhlasované. Bolo evidentné, že sa behom polroka radikálne zmenil postoj delegátov VR a aj členov Európskej komisie v otázke migrantov. Dnes už každý hovorí o potrebe ochrany vonkajších hraníc schengenskej zóny, pokiaľ pred polrokom bol maďarský premiér pre svoje postoje zatracovaný, a keď sme sa aj vo Výbore regiónov ozvali o potrebe zachovania hodnôt v Európe po stáročia budovaných, boli sme prehlasovaní. Len aby už nebolo pozde!

 

Na úvod bol hosťom plenárneho zasadnutia aj p. Donald Tusk, predseda Európskej rady, ktorý po svojom príhovore diskutoval so zástupcami politických frakcií VR. Následne bol našim ďalším hosťom Ronald Plasterk, holandský minister vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva, ktorý hovoril a diskutoval s členmi VR o plánoch holandského predsedníctva Rady EÚ v prvej polovici roka 2016. Večer sme sa členovia slovenskej národnej delegácie vo VR stretli v sídle Stáleho zastupiteľského úradu Slovenska pre EÚ so stálym predstaviteľom SR pri Európskej únii v Bruseli, p. Petrom Javorčíkom. Hovorili sme spolu o cieľoch a príprave summitu Výboru regiónov, ktorý sa bude konať v Bratislave v dňoch 7.-8.júla 2016 počas slovenského predsedníctva EÚ v druhom polroku 2016. Na druhý deň bola našim hosťom na plenárnom zasadaní VR p.Corina Cretu, členka EK pre regionálnu politiku a následne aj p. Tibor Navracsics, člen EK pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport. S ním som sa stretol aj pred jeho vystúpením v pléne VR na krátkom priateľskom stretnutí spolu s členmi maďarskej delegácie. Po vystúpení komisárov EK nasledovala v každom prípade tradičná diskusia so zástupcami politických frakcií. Pokiaľ by ste si chceli pozrieť úvodné vystúpenia eurokomisárov na plenárnom zasadnutí VR, kliknite na ich mená. Úvodné prejavy sú v angličtine.

 

Počas rokovania plenárnej schôdze VR, sme prijali niekoľko stanovísk a rezolúcií na nasledujúce témy:

  • Návrh uznesenia k oznámeniu Európskej komisie o ročnom prieskume rastu na rok 2016
  • Integrácia dlhodobo nezamestnaných na trh práce
  • Cestovný ruch prispôsobený seniorom
  • Rámec Únie pre zber údajov v odvetví rybárstva
  • Inovácia a modernizácia vidieckeho hospodárstva
  • Ukazovatele územného rozvoja – nad rámec HDP
  • Návrh uznesenia k ohrozeniu schengenského priestoru EÚ bez hraníc
  • Vykonávanie obnoveného rámca pre európsku spoluprácu v oblasti mládeže (2010 – 2018)

 

Na záver rokovania sme zvolili nových členov Predsedníctva VR a vymenovali nových členov a náhradníkov VR. Záujemcovia si môžu podrobné materiály Plenárnej schôdze VR pozrieť na stránke Výboru regiónov tu (jazykové verzie dokumentov sa dajú prepnúť v pravom hornom rohu). K správe som pripojil aj niekoľko fotiek zo zasadnutí.