Volby 2013

113. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli v dňoch 8. a 9.júla 2015

  • 10. júl 2015
V dňoch 8. až 9. júna 2015 som sa v Bruseli zúčastnil 113. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov, ktoré sa konalo v hlavnej zasadačke v budove Hemicycle Európskeho parlamentu. Pozvánku na zasadnutie si môžete prečítať tu
 
Pred Plenárnou schôdzou sa na pozvanie primátorky Prahy p. Adriany Krnáčovej konalo spoločné zasadnutie Slovenskej a Českej národnej delegácie v Pražskom dome, kde koordinovali náš postup v otázke migrantov, pretože na tejto plenárnej schôdzi sa malo diskutovať a hlasovať o rezolúcii VR na túto tému. Naše postoje sme koordinovali aj členmi maďarskej aj slovinskej delegácie, a pridali sa k nám aj niektorí poslanci chorvátskej delegácie. Na rokovaní ale predseda VR nepripustil novú diskusiu k tejto téme a dal len hlasovať o pozmeňovacích návrhoch, ktoré boli odovzdané pred minulou schôdzou. Bolo evidentné, že sa vedenie VR tejto témy bojí a nechce pripustiť, aby sa im téma vymkla z rúk. Dosiahli sme ale, že téma migrácie bude znova na programe komisie CIVEX a zrejme bude treba prehodnotiť aj rezolúciu aj na základe postoja premiérov členských štátov , ktoré bolo už počas zasadnutia plenárnej schôdze VR jasné.
 
Na úvod bol hosťom plenárneho zasadnutia aj p. Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za energetickú úniu, ktorý po svojom príhovore diskutoval so zástupcami politických frakcií VR. Následne sa separátne stretol aj  s nami, s členmi slovenskej delegácie a diskutovali sme o prioritách slovenského predsedníctva EÚ v druhej polovici 2016. Na plenárnej schôdzi sa k členom VR prihovoril aj Dan Kersch, zástupca Ministerstva vnútra Luxemburska. Na druhý deň rokovania bol našim hosťom aj Carlos Moedas, člen Európskej komisie zodpovedný za výskum, vedu a inovácie, ktorý po svojom príhovore mal veľmi zaujímavú diskusiu so zástupcami politických frakcií VR.
 
Počas rokovania plenárnej schôdze VR, sme prijali niekoľko stanovísk a rezolúcií na nasledujúce témy:
 
-         Vytváranie únie kapitálových trhov
-         Uznesenie k udržateľnému prístupu EÚ k migrácii
-         Uznesenie k udržateľným potravinovým systémom
-      Uznesenie na tému „Zlepšenie fungovania Európskej únie: Lisabonská zmluva a ďalšie dokumenty“
-         Správa o vplyve stanovísk VR
-         Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu
-         Nová európska susedská politika
-         Výsledok rokovaní o partnerských dohodách a operačných programoch
-        Uznesenie na tému „Priority vyplývajúce z pracovného programu Európskej komisie na rok 2016“
 
  Súčasťou programu plenárnej schôdze bolo aj slávnostné udeľovanie ocenenia Európsky podnikateľský región roka (EER). Ceny dostali regióny Glasgow, Lombardia a Malopolska.

  Na záver rokovania sme zvolili nových členov Predsedníctva VR.  Záujemcovia si môžu podrobné materiály Plenárnej schôdze VR pozrieť na stránke Výboru regiónov tu. K správe som pripojil aj niekoľko fotiek zo zasadnutí.