Volby 2013

112. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov v Bruseli, v dňoch 3. a 4.júna 2015

  • 5. jún 2015

 V dňoch 3. až 4. júna 2015 som sa v Bruseli zúčastnil 112. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov, ktoré sa konalo v hlavnej rokovacej sále Európskeho parlamentu, v Hemicycle. Pozvánku na zasadnutie si môžete prečítať tu.

Pred Plenárnou schôdzou sa konalo aj rokovanie Národnej delegácie s veľvyslancom SR pri EP, jeho excelenciou p. Ivanom Korčokom, kde sme rokovali  o programoch, ktoré by sme mali na Slovensku organizovať v druhom polroku 2016, keď Slovenská republika bude zastávať pozíciu predsedníckej krajiny EÚ. Nová informácia bola, že predseda Výboru regiónov, Marku Markulla ponúkol hlavnému mestu Slovenska Bratislave zorganizovanie summitu VR v tomto období. Ak mesto Bratislava spoločne s Bratislavským samosprávnym krajom túto ponuku prijme, v tom prípade sa počas tohto zasadnutia bude konať aj zasadnutie Predsedníctva VR a tom prípade sa toto nebude konať v Košiciach, ale v Bratislave. V prípade, že by sa summit z nejakého dôvodu v Bratislave nekonal, v tom prípade máme naďalej záujem zorganizovať zasadnutie Predsedníctva VR v Košiciach.  
 
Počas rokovanie sme mali niekoľko hostí: navštívil nás predseda európskej komisie Jean Claude Juncker, ktorý hovoril o aktuálnych otázkach fungovania EÚ. Spoznali sme v ňom veľmi príjemného, rozvážneho politika, ktorý veľmi otvorene hovoril aj o problémoch v rámci EÚ, ako aj o problémoch medzi jednotlivými štátmi EÚ. Pri príležitosti 40. výročia nadviazania diplomatických vzťahov medzi EÚ a Čínou sa k nám prihovorila pani Yang Yanyi, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa, vedúca misie Čínskej ľudovej republiky pri EÚ. Hovorila o úlohe miestnych a regionálnych orgánov pri podpore spolupráce a investícií.  
 
Na začiatku rokovania sme do programu zaradili diskusiu o zlepšení fungovania Európskej únie v rámci Lisabonskej zmluvy a nad jej rámec.
 
 Počas rokovania plenárnej schôdze VR, sme prijali niekoľko stanovísk na nasledujúce témy:
 
-         Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov
-         Lepšia ochrana morského prostredia
-         Miestna a regionálna podpora spravodlivého obchodu v Európe
-         Dôstojný život pre všetkých: od vízie k spoločným opatreniam
-         Uznesenie k prioritám Európskeho výboru regiónov na šieste funkčné obdobie
 
Veľká a vášnivá diskusia sa rozprúdila okolo uznesenia o udržateľnom prístupe EÚ k migrácii, kde sa okamžite ukázalo, že jednotlivé národné delegácie majú k tejto téma úplne odlišné stanoviská, ináč by chceli riešiť túto veľmi chúlostivú a citlivú otázku. Členovia slovenskej a českej delegácie sme spolu podali aj niekoľko veľmi podstatných pozmeňovacích návrhov, ku ktorým sa pripojili aj členovia maďarskej delegácie. Téma sa ani neuzavrela a dohodli sme sa, že v diskusii budeme pokračovať na ďalšej plenárnej schôdzi VR v dňoch 8. a 9.júla 2015.
 
Na záver rokovania sme zvolili nových členov Predsedníctva VR.  Záujemcovia si môžu podrobné materiály Plenárnej schôdze VR pozrieť na stránke Výboru regiónov tu. K správe som pripojil aj niekoľko fotiek zo zasadnutí