Volby 2013

Aktuality

27. 10. 2013, Aktuality

Súťaž vo výrobe klobás, Moldava n/B, 26.10.2013

Súťaž vo výrobe klobás, Moldava n/B, 26.10.2013

Dňa 26. októbra spolu s množstvom návštevníkov z Moldavy aj z okolia sme sa aj my zúčastnili II. ročníka Súťaže v plnení klobás, ktorú organizovalo Mestské kultúrne stredisko na dvore moldavského amfiteátra. viac

23. 10. 2013, Aktuality

Župné samosprávy v Maďarsku a na Slovensku, Košice, 22.10.2013

Župné samosprávy v Maďarsku a na Slovensku, Košice, 22.10.2013

Dňa 22. októbra 2013 som sa na pozvanie Jozsefa Filipku, predsedu SMK v okrese Košice-mesto v Pastoračnom centre v Košiciach, v rámci série besied „Porozprávajme sa o tom” zúčastnil besedy, v ktorom sme rozoberali stav župných samospráv v Maďarsku a na Slovensku. viac

22. 10. 2013, Aktuality

40.výročie založenia ženskej speváckej skupiny v Cesticiach, 19.10.2013

40.výročie založenia ženskej speváckej skupiny v Cesticiach, 19.10.2013

Dňa 19.októbra 2013 som sa spolu s ďalšími kandidátmi na poslancov KSK za SMK v okrese Košice-okolie zúčastnil oslavy 40.výročia založenia Ženskej speváckej skupiny z Cestíc. viac

22. 10. 2013, Aktuality

VI. Festival vín a vinobrania Údolia Bodvy, Moldava n/B, 19.10.2013

VI. Festival vín a vinobrania Údolia Bodvy, Moldava n/B, 19.10.2013

Dňa 19.októbra sme v Moldave po šiestykrát organizovali Festival vín a vinobrania, ktorý sem každým rokom priláka stále viac návštevníkov a to nie len z údolia Bodvy, ale aj z iných regiónov. viac

21. 10. 2013, Aktuality

Krst nového CD nosiča Základnej školy a Gymnázia s vyuč.jazykom maďarským, dňa 18.10.2013

Krst nového CD nosiča Základnej školy a Gymnázia s vyuč.jazykom maďarským, dňa 18.10.2013

Dňa 18.10. som sa spolu s kandidátmi do Zastupiteľstva KSK za Stranu maďarskej komunity zúčastnil predstavenia a krstu nového CD nosiča, ktoré vo veľkej sále Mestského kultúrneho strediska usporiadala Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. viac

20. 10. 2013, Aktuality

Deň slovenskej kultúry, 17.10.2013

Deň slovenskej kultúry, 17.10.2013

Dňa 17.10. som sa spolu s kandidátmi do Zastupiteľstva KSK za Stranu maďarskej komunity zúčastnil Dňa slovenskej kultúry, ktorú vo veľkej sále usporiadalo Mestské kultúrne stredisko. viac

14. 10. 2013, Aktuality

III. Univerzita samosprávy, Veľký Meder, 10.-13.10.2013

III. Univerzita samosprávy, Veľký Meder, 10.-13.10.2013

Nezisková organizácia Pro Civis vo Veľkom Mederi v dňoch 10. až 13.októbra 2013 už po tretíkrát zorganizovala Univerzitu samosprávy. viac

13. 10. 2013, Aktuality

Mimoriadne zasadnutie Rady ZMOS, Žilina, 11.10.2013

Mimoriadne zasadnutie Rady ZMOS, Žilina, 11.10.2013

Dňa 11.10.2013 som sa zúčastnil v Žiline mimoriadneho rozšíreného zasadnutia Rady ZMOS, ktoré bolo zvolané ako reakcia na obvinenia vlády smerom ku samosprávam, kde sa premiér aj minister financií vyjadrili, že samosprávy sú zodpovedné za nedodržanie deficitu verejných financií štátu. viac

9. 10. 2013, Aktuality

103. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov, Brusel, 7.-9.10.2013

103. Plenárne zasadnutie Výboru regiónov, Brusel, 7.-9.10.2013

V dňoch 7. až 9. júla 2013 som sa v Bruseli v budove Józsefa Antalla zúčastnil 103. Plenárneho zasadnutia Výboru regiónov. viac

9. 10. 2013, Aktuality

Ćlánok v časopise Samosprávne pohľady

Ćlánok v časopise Samosprávne pohľady

V týchto dňoch vyšlo nové, septembrové číslo Samosprávnych pohľadov (Önkormányzati szemle), ktoré Občianske združenie Pro Civis vydáva v maďarskom jazyku. viac

Predošlá  | 5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  Ďalšia